+420 222 513 681
Lucie Vožehová

Lucie Vožehová

Lucie Vožehová je partnerkou naší advokátní kanceláře s dlouholetou praxí v zahraniční kanceláři. Svou praxi zaměřuje zejména na poradenství v oblasti fúzí a akvizic a korporátního práva. Lucie je vedena v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2001. Hovoří česky a anglicky. Mezi transakce, na nichž se podílela, patřily

Lucie Oršulová

Lucie Oršulová

Lucie Oršulová je partnerkou naší advokátní kanceláře. Lucie se ve své praxi zaměřuje zejména na řešení obchodních sporů v soudním a rozhodčím řízení, problematiku smluvní odpovědnosti a náhrady škody, dále na trestní právo především v oblasti hospodářské kriminality, problematiku obchodních korporací, sportovní a energetické právo. Je také odborníkem na změny

Alena Bányaiová

Alena Bányaiová

Alena Bányaiová se ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, zejména smluvní agendu včetně komplexních smluv o dílo, stavební a správní řízení, rozhodčí řízení a soudní spory. Je vedena v seznamu advokátů České advokátní komory a International Bar Association. Hovoří česky a anglicky. Alena je přední odbornicí v oblasti

Michaela Kmochová

Michaela Kmochová

Michaela Kmochová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od dubna 2011. Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku nemovitostí včetně zastupování klientů ve správním řízení a řízení před správními soudy. Dále se věnuje též poskytování právního poradenství v oblasti akvizic a pracovního práva. V rámci působení v naší advokátní kanceláři

Markéta Kačerová

Markéta Kačerová

Markéta Kačerová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2012 nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokátka. Ve své praxi se zaměřuje na právo obchodních korporací a na problematiku řešení sporů včetně sporů v oblasti rodinného práva. Markéta je Českou advokátní komorou vedena v seznamu advokátů od

Zuzana Kulhánková

Zuzana Štenglová

Zuzana Štenglová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od září 2017. Ve své praxi se zaměřuje na nemovitosti, obchodní právo a řešení sporů. Zuzana poskytovala poradenství mezinárodním developerským společnostem i zahraničním bankám při developerských projektech v České republice, věnovala se akvizičním due diligence, smluvní a sporové agendě včetně rozhodčích a insolvenčních

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?