+420 222 513 681
Home Specializace

Fúze a akvizice

poskytujeme kompletní právní poradenství při nejrůznějších typech akvizičních transakcí

Řešení sporů

poradenství, podpora a zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních

Mezinárodní právo soukromé

právní služby a podpora v soukromoprávních právních vztazích s mezinárodním prvkem

Trestní právo

zastupování v trestním řízení a související poradenství

Hospodářská soutěž & GDPR

právní poradenství a podpora v oblasti ochrany osobních údajů a hospodářské soutěže

Nemovitosti a stavební právo

poradenství v souvislosti s různými typy nemovitostních a stavebních projektů

Právo obchodních korporací

zajištění veškerých podmínek založení, fungování či přeměn a likvidace právnických osob

Obchodní smlouvy

analýza, příprava a úprava obchodních smluv, které se týkají běžného obchodního styku, dlouhodobých obchodních smluv, smluv o spolupráci

Pracovní právo

podpora pro zajištění právních aspektů pracovně-právní agendy

Insolvence

podpora a zastupování v insolvenčních řízeních včetně zastoupení na schůzích věřitelů a věřitelských výborech

Nemovitostní právo

Obchodní závazkové vztahy

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?