+420 222 513 681
Home Mezinárodní právo soukromé
Poskytujeme právní služby a podporu v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem z hlediska hmotněprávního i procesního. Naši právníci Vám poradí při určování rozhodného práva a mezí jeho aplikace. Stejně tak Vám poskytneme podporu s procesními aspekty souvisejícími se spory s mezinárodním prvkem, jakými jsou např.problematika provádění důkazů v zahraničí, doručování do zahraničí a v neposlední řadě uznávání a výkon rozsudků a rozhodčích nálezů v zahraničí a výkon zahraničních rozhodnutí v České republice.

Naši odborníci

Lucie Dolanská Bányaiová
Lucie Dolanská Bányaiová

partnerka

Zobrazit profil