+420 222 513 681
Home Náš tým Alena Bányaiová
Alena Bányaiová

Alena Bányaiová

 

+420 602 338 014

+420 222 517 088

alena.banyaiova@bvlaw.cz

Jazyky

Angličtina, ČeštinaŽivotopis

Alena Bányaiová se ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, zejména smluvní agendu včetně komplexních smluv o dílo, stavební a správní řízení, rozhodčí řízení a soudní spory. Je vedena v seznamu advokátů České advokátní komory a International Bar Association. Hovoří česky a anglicky.

Alena je přední odbornicí v oblasti řešení sporů v České republice. V současnosti působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a je členkou předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rovněž aktivně působí v oblasti legislativy, v letech 2004 -2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR a v současnosti působí jako členka Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády České republiky, byla členkou rekodifikační komise. Aktivně se zapojuje do akademického života, přednáší obchodní právo pro zahraniční studenty v programu LLM a Socrates/Erasmus organizovaném Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a civilní právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Publikovala mnoho statí na různá témata obchodního práva.

Alena je opakovaně zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast řešení sporů, společenstevního práva a práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500.

Vzdělání

JUDr., CSc.

Ocenění

Chambers, Legal 500

Spoluautor Komentáře k občanskému zákoníku (Wolters Kluwer, 2014), Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo (Wolters Kluwer, 2016), Spoluautor Komentáře k závazkům z právních jednání podle občanského zákoníku (Leges, 2017)

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?