+420 222 513 681
Home Náš tým Lucie Dolanská Bányaiová
Lucie Dolanská Bányaiová

Lucie Dolanská Bányaiová

partnerka


 

+420 602 625 212

+420 222 517 088

lucie.banyaiova@bvlaw.cz

Jazyky

Angličtina,Čeština,Francouzština


Specializace

  • Hospodářská soutěž & GDPR
  • Mezinárodní právo soukromé
  • Pracovní právo
  • Řešení sporů

Životopis

Lucie Dolanská Bányaiová je partnerkou naší advokátní kanceláře. Svou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo. Lucie je vedena v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2004. Hovoří česky a anglicky, domluví se francouzsky.

Lucie zastupovala významné společnosti v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v řízeních o soudním přezkumu vydaných správních rozhodnutí, včetně řízení před Tribunálem Evropské unie. Řadu úspěchů dosáhla při zastupování klientů ve sporech týkajících se nekalé soutěže. Díky své praxi v oblasti soutěžního práva a sporové agendy získala i znalosti právního prostředí v oborech IT, zemědělství a telekomunikace. Na akademické půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy vede semináře mezinárodního práva soukromého. Na stejné fakultě rovněž přednáší soutěžní právo zahraničním studentům v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus. Lucie je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Lucie je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500.

Vzdělání

JUDr., PhD.

Ocenění

Chambers, Legal 500

více než 15 let
Spoluautor Komentáře k občanskému zákoníku (Wolters Kluwer, 2014) Spoluautor Komentáře k závazkům z právních jednání podle občanského zákoníku (Leges, 2017)