+420 222 513 681
Michaela Kmochová

Michaela Kmochová

Michaela Kmochová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od dubna 2011. Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku nemovitostí včetně zastupování klientů ve správním řízení a řízení před správními soudy. Dále se věnuje též poskytování právního poradenství v oblasti akvizic a pracovního práva. V rámci působení v naší advokátní kanceláři

Markéta Kačerová

Markéta Kačerová

Markéta Kačerová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2012 nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokátka. Ve své praxi se zaměřuje na právo obchodních korporací a na problematiku řešení sporů včetně sporů v oblasti rodinného práva. Markéta je Českou advokátní komorou vedena v seznamu advokátů od

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?