Sponzorský dar – reprint Norma a instituce

Naše kancelář přispěla sponzorským darem na vydání publikace Oty Weinbergera, významného českého právního teoretika a filosofa. Publikace Norma a instituce – Úvod do teorie práva, již brzy vyjde ve vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.