+420 222 513 681
Pro bono 2018

Nominace na cenu Pro bono 2018

Bylo nám ctí dozvědět se o nominaci na ocenění Pro Bono & CSR 2018 za naši dlouhodobou pomoc znevýhodněným dětem pod záštitou neziskové organizace Nadání a dovednosti o.p.s. Naše partnerka Lucie Oršulová poskytuje nejen právní poradenství jak organizaci, tak samotným dětem, ale také jim dává nahlédnout do naší kanceláře, aby

Sponzorský dar pro Nadání a Dovednosti

Letos opět sponzorujeme projekt LONDON Job&Fun prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Nadání a Dovednosti, o.p.s., čímž umožníme dvěma dospívajícím z dětských domovů strávit 3 měsíce ve Velké Británii. Přejeme jim, aby se jim tam líbilo. Více zde…

Konec investičních arbitráží v EU?

Rozsudkem ze dne 6. 3. 2018 ve věci C-284/16 Achmea proti Slovenské republice se velký senát Soudního dvora Evropské unie vyjádřil k souladu rozhodčích doložek ve dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně investic mezi členskými státy (BIT) s právem EU (unijním právem). V daném řízení napadla Slovenská republika rozhodčí nález,