+420 222 513 681
Lucie Dolanská Bányaiová

Lucie Dolanská Bányaiová

Lucie Dolanská Bányaiová je partnerkou naší advokátní kanceláře. Svou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo. Lucie je vedena v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2004. Hovoří česky a anglicky, domluví se francouzsky. Lucie zastupovala

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?