+420 222 513 681

Andrea Kolcunová

attorney-at-lawBiography

Andrea Kolcunová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od května roku 2022. Ve své praxi se zaměřuje zejména na trestněprávní agendu a právo občanské.

Andrea v roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu svých studií se zúčastnila ICC Moot Courtu v Haagu (mezinárodní trestní právo). Jako advokátní koncipientka se věnovala generální praxi s důrazem na trestní, závazkové právo a bytové spoluvlastnictví. V minulosti působila rovněž jako asistentka soudce trestněprávního úseku.

Má bohaté zkušenosti s obhajobou obviněných ze široké škály trestné činnosti, včetně majetkové a hospodářské, a také se zastupováním poškozených v trestním řízení. Zabývá se rovněž občanskoprávními spory a poskytuje právní poradenství i při přípravě a revizích smluvní dokumentace.

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?