EMEA Leading Firm 2016
Chambers Europe 2016 - Leading Firm

aktuálně...

Sponzorský dar pro Nadání a Dovednosti
» celá aktualita
KONEC INVESTIČNÍCH ARBITRÁŽÍ V EU?
» celá aktualita
Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář partnerem UNICEF 2017
» celá aktualita
Sponzorský dar - Nadání a dovednosti, o.p.s.
» celá aktualita
Sponzorský dar - reprint Norma a instituce
» celá aktualita
Alena Bányaiová pro Bulletin Advokacie
» celá aktualita
Alena Bányaiová vydala knihu
» celá aktualita
Rozšíření týmu - Lucie Oršulová a Václav Duda
» celá aktualita
Lucie Dolanská Bányaiová pro "Czech Yearbook of International Law®"
» celá aktualita
Lucie Dolanská Bányaiová partnerem UNICEF
» celá aktualita
Michaela Kazdová pro Právo & Byznys 5/2014
» celá aktualita
Změna sídla
» celá aktualita
Lucie Dolanská Bányaiová pro Wolters Kluwer
» celá aktualita
Seminář - právo společností dle ZOK
» celá aktualita
Konference k novému občanskému zákoníku
» celá aktualita
Michaela Kazdová pro Profit 201 / 2013
» celá aktualita
Konference deníku E15

Naši advokáti vystoupí na konferenci pořádané deníkem E15 a Mladá fronta k problematice nového občanského zákoníku.

http://seminare.profit.cz/novy-obcansky-zakonik

BVLAW zpravodaj září 2013
» celá aktualita
Členství v mezinárodní alianci E-Iure
» celá aktualita
Španělská sekce

Dne 1.8.2013 jsme otevřeli španělskou sekci.

Naše kancelář je doporučována Legal 500
» celá aktualita
Naše kancelář je doporučována Chambers
» celá aktualita
BVLAW zpravodaj březen 2013
Lucie Bányaiová pro Antitrust 4 / 2012
» celá aktualita
BVLAW zpravodaj prosinec 2012
» celá aktualita
Lucie Bányaiová pro Fórum E15
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. pro Právní rozhledy
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. pro Stavební právo
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. se vyjádřila k nálezu Ústavního soudu v Hospodářských novinách
» celá aktualita
BV Law zpravodaj březen 2012
» celá aktualita
BV Law zpravodaj prosinec 2011
» celá aktualita
Michaela Kazdová novou posilou advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová
» celá aktualita
JUDr. Lucie Bányaiová, Ph.D. přispěla do odborného časopisu Antitrust
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. přispěla do Lidových novin
» celá aktualita
JUDr. Lucie Bányaiová, Ph.D. přispěla do časopisu Getting the Deal Through
» celá aktualita
Semináře a praktické workshopy

Pro své klienty organizujeme semináře a praktické workshopy například v těchto oblastech:

  • základy soutěžního práva
  • zneužití tržní síly
  • základy a principy obchodních smluv
  • smlouva o dílo

Semináře a workshopy připravujeme klientovi na míru, dle jeho požadavků a oblastí, ve kterých působí.

partneři

Lucie Dolanská Bányaiová
E-mail: lucie.banyaiova@bvlaw.cz

Lucie Dolanská Bányaiová je partnerkou naší advokátní kanceláře. Svou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, právo duševního vlastnictví a evropské právo. Lucie Dolanská Bányaiová je členkou České advokátní komory od roku 2004. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

více

Lucie Vožehová
E-mail: lucie.vozehova@bvlaw.cz

Lucie Vožehová je partnerkou naší advokátní kanceláře. Svou praxi zaměřuje zejména na fúze a akvizice a společenstevní právo. Lucie Vožehová je členkou České advokátní komory od roku 2001. Hovoří česky a anglicky.

více

Lucie Oršulová

E-mail: lucie.orsulova@bvlaw.cz

 

Lucie Oršulová je partnerkou naší advokátní kanceláře. Lucie Oršulová se ve své praxi zaměřuje zejména na řešení obchodních sporů v soudním a rozhodčím řízení, problematiku smluvní odpovědnosti a náhrady škody, dále na trestní právo především v oblasti hospodářské kriminality, problematiku obchodních korporací, sportovní a energetické právo. Je také odborníkem na změny zavedené rekodifikací soukromého práva. Lucie Oršulová je členkou České advokátní komory od roku 2001. Hovoří česky, německy a anglicky.

více

senior advokáti

Alena Bányaiová
E-mail: alena.banyaiova@bvlaw.cz

Alena Bányaiová byla dlouholetou partnerkou prestižních mezinárodních kanceláří Altheimer & Gray a poté Salans. Ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo včetně práva společenstevního a fúzí a akvizic, rozhodčí řízení a soudní spory a právo hospodářské soutěže. Před započetím soukromé právní praxe Alena Bányaiová pracovala jako arbitr a legislativní expert Československé státní arbitráže a jako výzkumná pracovnice Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Je členkou České advokátní komory a International Bar Association. Hovoří česky a anglicky.

více

Michaela Kmochová
E-mail: michaela.kmochova@bvlaw.cz

Michaela Kmochová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od dubna 2011. Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku nemovitostí, pracovní právo a rodinné právo. Michaela Kmochová je Českou advokátní komorou vedena v seznamu advokátů od roku 2011. Hovoří česky, anglicky a španělsky.

více

advokáti 

Markéta Kačerová
E-mail: marketa.kacerova@bvlaw.cz

Markéta Kačerová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od února 2012. Ve své praxi se zaměřuje na právo obchodních korporací a na problematiku řešení sporů. Markéta Kačerová je Českou advokátní komorou vedena v seznamu advokátů od roku 2016. Hovoří česky, anglicky a španělsky.

více

 

Vladimír Sígl
E-mail: vladimir.sigl@bvlaw.cz
 
Vladimír Sígl spolupracuje s naší advokátní kanceláří od června roku 2016. Ve své praxi se zaměřuje na sporovou agendu, obchodní, smluvní a trestní právo. Českou advokátní komorou je veden v seznamu advokátů od roku 2015. Hovoří česky a anglicky.

více

Zuzana Kulhánková
E-mail: zuzana.kulhankova@bvlaw.cz
 
Zuzana Kulhánková spolupracuje s naší advokátní kanceláří od září 2017. Ve své praxi sezaměřuje na nemovitosti, obchodní právo a řešení sporů. Zuzana poskytovala poradenství mezinárodním developerským společnostem i zahraničním bankám při developerských projektech v České republice, věnovala se akvizičním due diligence, smluvní a sporové agendě včetně rozhodčích a insolvenčních řízení. Zuzana je Českou advokátní komorou vedena v seznamu advokátů od roku 2010. Hovoří česky a anglicky.
 
 

více


koncipienti

 

Václav Duda

E-mail: vaclav.duda@bvlaw.cz

 

Václav Duda působí v naší advokátní kanceláři od prosince 2014, nejprve na pozici studenta/právního asistenta a po úspěšném ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od listopadu 2015 na pozici advokátního koncipienta. Ve své praxi se zaměřuje na nemovitostní právo, správní právo a oblast veřejných zakázek.

 

více

Podporujeme Unicef.